Teknős

A hinduizmusban a világ keletkezését egy teknőshöz kötik, ábrázolásaikban a teknős a világot tartó elefántokat visz a hátán. Más ősi mítoszokban is felbukkan ebben a funkcióban, segít egyesíteni a mennyet és a földet még az evilági életben, ami fontos, hiszen a mennybe vezető út a földön át visz.

A halhatatlanság, elpusztíthatatlanság, hosszú élet jelképe, azt sugallja, hogy a világ minden ideje rendelkezésünkre áll. Nem kell kétségbeesnünk, ha egy lehetőség nem valósul meg, majd jön egy másik.

A föld és víz elemhez van köze, ezért sokak szerint a teknős az őrzője a Tündérbirodalomba vezető átjárónak, amely mindig vízparton van.

Női- illetve Holdenergiákat közvetít, az anyaságnak sőt: az Ősanyának, valamint a Földanyának a szimbóluma.

Amikor feltűnik a teknős az életünkben, figyeljük meg, aktuálisan mi a jó nekünk, és azt kövessük. Ha a külső világ esetleg túlságosan a hatalmába kerít, merüljünk bensőnk mélyére, ne adjuk fel önmagunkat. Ideje kapcsolatot teremteni legősibb lényegünkkel, s ha kell, húzódjunk vissza és csak akkor bújjunk elő, amikor készek vagyunk az önkifejezésre. Hagyjuk, hogy a dolgok a maguk tempójában haladjanak. Nem kell hadakozni, idegeskedni, kiabálni, csak figyeljük meg azt, ami köröttünk történik. A teknős arra tanít, hogy mindent, amire szüksége van az embernek, el fog érni, ha jó időben és jól közelít hozzá. Lassúságával segít észrevenni azokat a dolgokat, amelyek mellett elmennénk és nem látnánk meg a fától az erdőt. Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy nyitott szemmel járjunk, nehogy elszalasszuk a kínálkozó lehetőségeket. Az idő relativitására és tágíthatóságára tanít, s elvezet azokhoz az erőkhöz, amelyek az idő és tér túlsó oldalán várnak ránk.

Sokszor akkor jelentkezik a teknős, amikor körülöttünk minden a feje tetejére áll, s ilyenkor arra figyelmeztet, hogy használjuk az eszünket, maradjunk higgadtak, s így visszanyerhetjük egyensúlyunkat.

Kérdések, melyeket célszerű feltennie annak, akinél a teknős valamilyen formában fontos szerephez jut: Meglátja-e, meghallja-e amit kellene? Birtokában van-e a józan ítélőképességnek? És környezetének tagjai? Elég körültekintő-e? A türelemmel, kivárás képességével hogyan áll? Mennyire távolodott el önmagától, eredeti céljaitól? Milyen külső befolyásnak enged, ami eltereli saját útjáról? Hogyan gazdálkodunk saját energiánkkal? És másokéival?

A pillangó mint szimbólum!

Sok nő használja ezt a törékeny állatot szimbólumaként, de majdnem senki sem tudja a jelentését!

A pillangó szó ógörögül így hangzik: pszükhé. Ami azt is jelenti: lélek. Pillangó és lélek tehát a nyelvi szimbólumok szintjén egy és ugyanaz. A pillangó törékeny, rebbenő, megfoghatatlan – ahogy a lélek maga. A pillangó történetében ott van a lélek fejlődésének története is.

A pillangó a lélek fejlődését, és a halálból kialakuló életet jelképezi. A japánoknál ő a változékonyság szimbóluma. A kínaiak szerint hallhatatlanságot jelent. Ha a pillangó felbukkan az életedben, akkor a benned rejlő erőforrásra, és a fejlődésed következő, előtted álló fokára hívja fel a figyelmet.

A fejlődés és az átalakulás útjait jelképezi. A metamorfózis szimbóluma, mert képes a legkülönbözőbb módon megújulni, úgy hogy minden alkalommal egyedi tud lenni. A pillangó képes megörvendeztetni környezetét, és örömöt hozni életükbe. Olyan, mint egy boldog fuvallat.

Felhívja a figyelmet a teljes átalakulásra, ehhez azonban teljes megújulásra van szükség. Itt az ideje felhagyni a régi ismétlődő szokásokkal, viselkedésmódokkal, kapcsolatokkal

Arra is felhívták a figyelmem,hogy a nők többsége akárcsak én,csak három színt létesít előnyben!Ezek a kék,fehér és a fekete!
A kék pillangó a megfoghatatlanság jelképe. Te is olyan ember vagy, akit nagyon nehezen lehet lekötni, mert mindig megy valamerre és csinál valamit. A képzeleted megállíthatatlan, állandóan szárnyal, mint a pillangó. Megbízható vagy, értékeled, ha őszinték veled az emberek.

A fehér pillangó a tisztaság szimbóluma. Tiszta és érzékeny ember vagy, jóindulatod mérhetetlen. Szereted, ha rend van körülötted, bár ez néha mániába csap át, ám ezt egész könnyen tudod kezelni. Az érzékenységedet viszont az emberek gyakran sértődékenységnek tudják be és egy-egy kirohanásodat hisztiként kezelik.

A fekete lepke a titokzatosság jelképe. Szereted megkülönböztetni magadat a többiektől. Érdekes és izgalmas személyiség vagy, veled egy nap sem ugyanolyan. Ám hajlamos vagy a folytonos tagadásra. Azért jobb, ha néha a környezetedben nyugalom és béke honol. Fantasztikus ötleteid vannak, kreativitásodnak pedig nincsenek határa. http://alunella.blogspot.hu/

A pillangó, mint szimbólum 2.

A pillangó a teljes átalakulás szimbóluma.
Megmutatja, hogyan lehet a legkönnyebben megvalósítani azt, amivé válni szeretnénk.

A pillangó minden vallás és mítosz része. A korai kereszténységben a felébredett lélek jelképe volt. Kínában a beteljesült házastársi boldogság és öröm szimbólumaként használták. Az indiánoknál a változás, az öröm és a szín jelképének tartották. Más népek hitében a pillangók a Tündérbirodalom lényeivel állnak szoros kapcsolatban, tehát ahol körülvesznek, ott a tündérek sincsenek messze...

A pillangók különös mozgása egy táncra emlékeztet. Ha sokáig figyeljük, szétárad bennünk a könnyedség és az öröm. A pillangók lábán egy különös ízérzékelő receptor található. Amikor a virágokon sétálgat, ízlelgeti is édességüket.

Ez a különleges lény létezésével azt az üzenetet hordozza, hogy a változás örömteli, könnyed is lehet. A változás ugyanis elkerülhetetlen! Csak rajtunk áll, hogy továbbra is ragaszkodunk biztonságot nyújtó kapcsolatainkhoz és élethelyzeteinkhez, vagy inkább megtanuljuk a pillangótól ezt a finom, lágy tovalibbenést...

"Ha a pillangót választottad, akkor lelked egy hatalmas változás előtt, vagy annak küszöbén áll. A természetben az egyik leglátványosabb transzformáció, amikor egy hernyóból csodálatosan szép pillangó születik az átváltozás során. Ezt az átváltozó képességet ajándékozza neked a pillangó, mint totemállat. Benned is nagy horderejű folyamatok zajlanak most, lelked magasabb szintre szeretne lépni. Ehhez a lelkedet lehúzó negatív érzéseket kell magadban transzformálni, amihez a legnagyobb segítség az elengedés és a megbocsátás. A múlt elengedése, és a sérelmek megbocsátása által a lélek felszabadul, és úgy röppen a magasba, mint egy pillangó. A pillangó totemállattal való találkozás során megtapasztalhatod a negatív érzelmek elengedését, a megbocsátás felszabadító erejét, és lelked felszabadultan kiszabadulhat a burokból, melybe eddig be volt zárva. Itt az ideje az újjászületésnek. A pillangó ereje által egy igazi újjászületésben lehet részed, és egy olyan mágikus nő lehetsz, akit már nem köt gúzsba a múltja és az elszenvedett sérelmek, mert elengedte azokat."
(Részlet Herceg Petra: Légy mágikus nő c. cikkéből, Női portál.hu)

A pillangó, mint szimbólum 3.

A szimbólumok lelkünk titkos kódjai. Megszólítanak bennünket, a legősibb formában, képekben üzennek nekünk valamit – magunkról. Mindaz, amikről itt írunk villanások, értelmezési lehetőségek. Reményeink szerint az olvasás során fog megfogalmazódni mindenkinek a saját üzenet – a szimbólumok nyelvén. A szimbólumtárat folyamatosan töltjük, várjuk a javaslatokat, melyek érdekesek a számotokra, melyekről írjunk. A pillangó szó ógörögül így hangzik: pszükhé. Ami azt is jelenti: lélek. Pillangó és lélek tehát a nyelvi szimbólumok szintjén egy és ugyanaz. A pillangó törékeny, rebbenő, megfoghatatlan – ahogy a lélek maga. A pillangó történetében ott van a lélek fejlődésének története is.

Hiszen a pillangó, az átalakulás művésze. Életének első szakaszát hernyó képében tölti, a földhöz /fához kötődve, érezve maga alatt mindig a talaj, az alátámasztás biztonságát. Kis távolságokat jár be, keveset lát a világból, lényegében a testét fejleszti, táplálja. Életének ezen formája szükségszerű, nem lehet megkerülni, kihagyni, éppen ezért nem büntetés neki hernyótestben élni, hanem része a folyamatnak. Hernyó létének vége, a halála – a bebábozódás. Mozdulatlanul, begubózva, visszavéve energiáit a külvilágtól – várakozik. Nem tesz semmit. Rábízza magát a természetre, a pillangó-sorsra. Hogy azzá lesz, amivé kell lennie. És az lesz. Ahogy feléled és szárnyal, olyan perspektívát kap, ami korábban nem volt adott számára, eltávolodva mindattól, ami volt. Eltávolodva, de nem elfeledve. Ahogy már korábban hordozta a pillangó identitás lehetőségét, úgy ebben az új állapotában is megőriz valamit a hernyó létének állomásából. Emlékezik.

Ebből következően a pillangó sokszor a halál, az elmúlás szimbóluma is. A mitológiában Hüpnosz álomistent és Tanatosz halálistent is gyakran pillangószárnyakkal ábrázolják. A mesék, mondák pillangószárnyú tündérei a kecsesség, báj és a női varázserő szimbólumai.
A keresztény kultúrában a pillangó sokszor a világi dicsőség, hiúság múlékonyságának jelképe. A pillangók vonzódása a fényhez, tűzhöz pedig a megtisztulás iránt vágyakozó lélek halhatatlanságát szimbolizálja.
http://minelli.hu/szimbolumtar-pillango

ÁLLATI SZIMBÓLUMOK
tojás: termékenység, anyaság, gondoskodás
bagoly: bölcsesség
bárány: szelídség, ártatlanság, áldozat
bika: szívós, kitartó, düh, vak indulat
disznó: érzékiség, szerencs
elefánt: bölcsesség, testi erő
griffmadár: felemelkedett erő, szárnyaló oroszlán
hal: élvezet, érzékiség, gyarapodás, termékenység, sodródás
kutya: hűség, barátság, szolgálat
lepke: újjászületés, változás, törékeny szépség, állhatatlanság
ló: szállító, vágyaink vivőereje
macska: nőiség, titokzatosság, hamisság
madár: szabadság, szárnyalás, hírek
majom: játékos elme, emberi karikatúra
medve: őserő, életerő
mókus: játékosság, ügyesség, rejtőzés
nyúl: fürgeség, találékonyság, termékenység, ártatlanság, félénkség
oroszlán: büszkeség, hatalom, erő, védelem
őz: szelídség, gyengédség
teknős: hosszú élet, kitartás, szilárd védelem, páncél, magány, hidegvér